De vreedzame school

Onze school doet mee aan het programma de Vreedzame school. Dit programma stimuleert de ontwikkeling van burgerschap.

Waarom doen wij mee aan de Vreedzame School?

Op school leren kinderen niet alleen rekenen en taal. Kinderen leren ook met elkaar om te gaan, rekening met elkaar te houden en ze leren zichzelf kennen. Een school draagt zorg voor een goed pedagogisch klimaat, waar kinderen ook de sociale en emotionele vaardigheden leren die zij nodig hebben om vredig en succesvol met elkaar te kunnen samenleven.

Het programma

Het programma van de Vreedzame school is zo samengesteld dat het ook echt werkt. Op veel scholen in Nederland heeft het programma zich al bewezen.

Eerst wordt kinderen duidelijk gemaakt dat ze bij elkaar horen, dat ze samenleven in een gemeenschap, een school. Vanuit dat gegeven en die betrokkenheid wordt kinderen geleerd hoe zij conflicten met elkaar kunnen en moeten oplossen. Zij krijgen hiervoor ook de instrumenten aangereikt en hun vaardigheden worden getraind; leren communiceren, duidelijk maken van je vindt en voelt en je eigen verantwoordelijkheid nemen.

Kortom, allemaal elementen van goed burgerschap.

Wanneer worden deze lessen gegeven?

Elke week krijgen de kinderen een zogenaamde de Vreedzame school les. Deze lessen hebben een vaste opbouw. Van een binnenkomer, opwarmer, kennismaken met een nieuw thema, een verwerking en uiteindelijk een afsluiter om weer even de spanning weg te laten vloeien. Deze lessen duren ongeveer een uur. De kinderen starten in de kring met een activiteit die aangeeft dat we allemaal bij elkaar horen en niemand wordt buitengesloten. Dit gebeurt van groep 1 tot en met groep 8.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met onze contactpersoon de Vreedzame school of kijk op de site: http://www.devreedzameschool.net

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.