De OR

Mogen wij ons even voorstellen!!!

Van harte welkom op de pagina van de ouderraad van de Farmsumerborg. Op deze pagina willen wij u informeren over de bijdrage die de ouderraad levert aan de activiteiten op school, wie de leden zijn, de ouderbijdrage en de werkwijze van de ouderraad.

OR Farmsumerborg

De ouderraad bestaat uit een voorzitter, penningmeester, en een aantal algemene leden. Op dit moment telt de ouderraad 11 leden, de samenstelling is als volgt:

Voorzitter: Patricia Bouwman, moeder van Daan en Sophie
Penningmeesters: Veronique Bolt, moeder van Robin en Ramon
Algemene leden: Dennis Landman, vader van Robin
Carola Dost, moeder van Justin
Suzan Koster, moeder van Monique en Noël
Barbara Jansema, moeder van Tycho
Sandra Krul, moeder van Vera en Emma
Daphne Spruit, moeder van Koen en Sofie
Patricia Smith, moeder van Jasmijn en Merel
Melanie Lange, moeder van Storm, Bloeme en Pippa

Namens het team:          Wilma Busz

bovenste rij: Dennis, Melanie, Sandra, Suzan, Carola, Veronique
onderste rij: Barbara, Patricia, Patricia, Daphne

Werkwijze

De ouderraad werkt alle activiteiten uit aan de hand van een jaarplanning welke aan het begin van het schooljaar samen met de directie/team wordt gemaakt.

Hierop staan alle geplande activiteiten en staat per activiteit vermeldt of de ouderraad hierin een organiserende of juist een meer ondersteunende rol heeft. De ouderraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar. Tijdens de vergaderingen wordt de voortgang van de geplande activiteiten besproken en worden de activiteiten die zijn geweest geëvalueerd. Bij iedere vergadering is ook een leerkracht van het onderwijsteam aanwezig, zodat de communicatie tussen de ouderraad en school zo optimaal mogelijk verloopt.

Activiteiten

De ouderraad houdt zich onder andere bezig met de organisatie/ondersteuning van binnen- en buitenschoolse activiteiten. U kunt hierbij denken aan o.a. de schoolfoto’s, het sinterklaasfeest, de kerstviering, de paasviering,het schoolfeest, luizencontrole, schoonmaakavond, schoolontbijt, koningsspelen, pannenkoekdag en de avondvierdaagse.

Ook proberen wij geld in te zamelen door middel van bijvoorbeeld het ophalen van oud papier, het organiseren van een  lentemarkt of andere verkoopacties. Hierdoor kunnen wij als ouderraad een extra bijdrage leveren aan de activiteiten die plaatsvinden op of rondom school. Dit omdat de ouderbijdrage op zichzelf  helaas niet toereikend is om juist datgene te doen wat onze school juist zo speciaal en gezellig maakt! Bovendien kunnen wij op deze manier ook de aanschaf van spullen die buiten de standaard schoolinrichting behoren maar wel heel belangrijk zijn voor de leerlingen (mede) financieren.

Ouderbijdrage/Schoolreisgeld/Fluorspoelen

De ouderraad beheert de ouderbijdrage en bijdrage voor het schoolreisje die u jaarlijks betaalt.

Samen met de school zorgt de ouderraad gedurende het schooljaar voor de organisatie van een aantal activiteiten die voor de kinderen heel waardevol zijn, maar waarvoor de school geen financiering krijgt vanuit de rijksvergoeding. De ouderbijdrage en het schoolreisgeld zijn dan ook bedoeld voor financiering van deze activiteiten; zonder de ouderbijdrage en het schoolreisgeld zouden deze activiteiten en financieringen eenvoudigweg niet mogelijk zijn.

U kunt hierbij denken aan activiteiten zoals sinterklaas, kerst, een schoolfeest, het schoolreisje, het schoolkamp, excursies e.d..

De bijdrage voor het fluorspoelen wordt ook geïnd door de ouderraad. Het fluorspoelen is niet verplicht, u kunt uw kind hiervoor aanmelden middels een formulier wat verkrijgbaar is op school.

 

OUDERBIJDRAGE:       

Eerste en tweede kind:            € 16,50 per kind

Derde en volgend kind:           €   8,25 per kind

 

U wordt gevraagd het bedrag voor 1 januari contant te betalen bij de leerkracht of over te maken op rekeningnummer  NL35 RABO 0156586428. Vergeet niet de naam en groep van uw kind (eren) te vermelden!!

Indien uw kind na 1 januari op school komt, betaalt u de helft van de aangegeven bedragen voor de ouderbijdrage.

 

SCHOOLREISGELD:

Groep 1 t/m 6:                € 25,00 per kind

Groep 7 en 8:                   € 50,00 per kind

 

Het schoolreisgeld dient u voor 15 maart contant te betalen bij de leerkracht of over te maken op rekeningnummer  NL35 RABO 0156586428. Vergeet niet de naam en groep van uw kind (eren) te vermelden.

 

FLUORSPOELEN:

De bijdrage voor het fluorspoelen bedraagt €3,00 per kind.

U kunt dit bedrag contant op school betalen bij de leerkracht of voor 1 oktober overmaken op rekeningnummer  NL35 RABO 0156586428, onder vermelding van de naam en groep van uw kind (eren).

Informatie voor ouders