Algemeen

"Waar de toekomst vandaag begint"

Kinderen – Ouders – School

We willen een samenwerkingsschool zijn waar onze kinderen in een goede sfeer met elkaar omgaan en met en van elkaar kunnen leren. Een school waar het niet uit maakt wat je achtergrond is en waar je in gelooft. Een school waar naar je geluisterd wordt of je nu kind bent of ouder. Samen met ouders willen we werken aan een zo goed mogelijke toekomst voor onze kinderen.

Alle activiteiten worden door alle kinderen gezamenlijk bijgewoond. Het individuele kind wordt herkend en erkend, doordat van iedereen wordt verwacht de eigen levensbeschouwing in te brengen om van elkaar te leren en elkaar te verrijken. Respect naar elkaar toe en verdraagzaamheid, zijn waarden die dan ook niet ontbreken.

Onze centrale kernwaarden zijn:

* Vrijheid in gebondenheid, door een duidelijke structuur te bieden;
* Samen werken
* Zelfstandigheid aanmoedigen, door te stimuleren verantwoordelijkheid te nemen;
* Ieder kind wordt gekend, door maatwerk toe te passen;
* Betekenisvol zijn, door aan te sluiten bij de leefwereld van kinderen;
* Doen wat werkt;
* Met plezier presteren.

Informatie voor ouders